SET FREE COMRADE BAN PARK!

Follow Ups | Post Followup | ÇáÓÈæÑÉ ÇáÊÑÈæíÉ ..ÇáÑÌÇÁ ÇáÇäÊÞÇá Åáì ÇáãæÞÚ ÇáÌÏíÏ http://www.almualem.net/saboora/index.php
Posted by SET FREE COMRADE BAN PARK! on April 26, 2011 at 04:52:32:

SET FREE COMRADE BAN PARK!
Part -3- STALKING///Zionist industries and dominaZional Question, its traditionally characteristical points for instance STALKING (especially the "harassment" of dissidents/förföljelse)...///Swedish version
¤

Sionistiska dominerande stalkare har flera ligor att förfölja, registrera, trakassera, manpluera eller fysiskt skada människor sm besvärliga för deras maktintresse...

¤ Vi har Expo som civilklädda asssassination anställda vida sidan Mo$$ad...
¤ Dess store bror också började operera direkt... ENAR, den kontinentala Expo-organisationen har flera öppna och hemliga centra i alla EU länder kommer att visa sina blodiga tänder via sina centraltstyrda anställda...
¤ Vad händer som stora medier döljer...
¤ Vill ni se något konkret exempel; stalking på den modiga konstnären Dan PARK
¤ Kan ni berätta lite närmare?!
¤ Varsågodaa; ett nytt dokumentärklipp; få titta på...
¤ Dan Park gripen för affisch... På normala sättet tror alla normala medborgare att man skadade något eller produkten liksom Piratpartiets patientskydade filmer så illa berörd av konstaktuionerna inför EU marknadskonventioner...
Här ser vi ett annat håll a v Sverige som syns mörkklädda mörka (Negro terrorister) klistrar manipulerade affischer medan Dan PARK vilar inne...
¤ Alltså; det är inte anställda av Dan PARK so samtidigt affischera gator i tusentals städer...
¤ Skojar ni! Konsnären har en enda anstäld i sit hela liv, själva; ändå bör man leva fem hundra år att sätat så många affischer i alla städer så himla flera tusentals antal som Expo tryckeri under källaren av Dagens Nyheter...
¤ Herre Satan
¤ Visst! Satanen har huvudchefen som prisbelönae representanten av ENAR. Den huvudormen heter Jallow MOMODOU som också har många uthyrda horaliknande anställda nästan i alla städer... Titta på dokumentärförloppet... Se på att Belgiska financiella mäktiga judar utnyttjar Sverige liksom Anna ARDIN's begagnade kondomer... Backstage; här finns ett center skyltad; CMR, låtsas antisrasistiskt maskineri... De arbetar där liksom deras Mammeles egen bordel, helt utan kontroll och inte en enda journalist vågar att gå in i fästet i Hallonbergan attt kräva öppna arkivet... Detta svenskfientliga centret som visar ett mål; attackera oberoende konstnärer.....MOMODOU sitter här på styrelselistan i Hallonbergen Stockholm men senare ser vi att den bedragaren får månadslön i Malmöskola pga av han sitter där som låtsas informatör anställd... Han som sätter mestdels provokativa affischer här i Malmö.... Titta noga att det pågår en studentfest och MOMODOU har sin grupp omkring de offrena... En av offren ser vi igenkänd Dan PARK... Nu hör vi en annan källa som nationella kretsar informera men stora medier refuserar att publicera sanningen vad som hänt! Egentligen började provokationen såhär, steg för steg: ¤ På Hallands nation i Lund arrangerades en fest med djungeltema den 18 april 2011. Till festen kom tre svartmålade studenter som skulle föreställa negerslavar, med dem fans också en vit person som skulle föreställa slavhandlare. Under kvällen ordnade han en auktion av slavarna under lättsamma former. Detta studentspex skulle helt ha glömts bort i normala fall. Lundastudenterna är fulla av galna upptåg och alla skämt kan inte alltid falla alla i smaken. Den med upprörd läggning skulle kunna reagera på att studenterna spelade på en lång västerländsk myt som framställer vita i gemen som slavhandlare utifrån den felaktiga föreställningen att det främst är vita som ägnat sig åt slavhandel. Tvärtom förekommer slavhandel i alla rasers historia men medan slavhandel idag är begränsad i Europa förekommer den fortfarande i hög grad på andra håll i världen. Men även om det är en felaktig bild som i det långa loppet syftar till att ge vita människor dåligt samvete och exempelvis tvinga dagens svenskar till eftergifter mot afrikaner som just invandrat till Sverige så var det ingen som tänkte mer på studenternas spex. Nästan ingen. Informationen nådde AFR-ligan Afrosvenskarnas riksförbund, en av de föreningar som utnyttjar nidbilden av västerlänningar som slavhandlare, vilka lät förklara att de skulle anmäla det galna upptåget. Vi ser huvudormen Jallow Momodou, Afrosvenskarnas riksförbund, vid dörren av judiska stora tredaktionen Sydsvenskan exakt på samma dag i den 18 april 2011.
¤ Han var välberedd att anmäla!
¤ Judiska medier spelar en anmälningsstation, visst! Därefter ser vi samma MOMODOU och några bluffjournalister hos polisen att komplettera spelet...
¤ Gatukonstnären Dan Park läste om slavhandeln och den oproportionerligt stora uppmärksamhet detta fick i Skåne och i riksmedierna. Sin vana trogen satte han sig och klippte ihop ett bildmontage där Jallow Momodous huvud placerades på en kropp tillhörande Kunta Kinte från filmen Rötter och Hallands Nation i bakgrunden. Affischen utformades som en efterlysning, lik sådana man ser för bortsprungna katter: ”Vår negerslav är bortsprungen!! Han försvann Lördag den 16 April" Och Jallow Momodou själva insisterar att han som är den utvalda slaven som kostar högsterbjudande.
¤ Men det finns tusentals MOMODOU i Afrika.. Hu skulle man bli så säker att han är den högstkostade bortsprungen...
¤ Om man producerar sina affischer under beordran av ENAR blir en del övertygade...
¤ Ändå betalr jag inte en enda krona för sådan sliten provokatör, kanske RFSL betalar något, vet ej!
¤ Stora medier förvränger studentfesten och Dan Park misstänks nu för hets mot folkgrupp för denna affisch.
¤ Ska stundenter få tillstånd från Israel att festa?
¤ Sålänge har vi gummilagar har vi nya nya uppdrag utan att veta... Filmen pågår... Onsdagen den 20 april åkte Dan PARK till Lund för att sina konstnärliga aktiviteter. Dan Park berättar för Realisten.se att han hann sätta upp 24 affischer innan polisen kom och grep honom klockan 16.30 och beslagtog 14 affischer. Men de tusentals affischer i samma tidsrum i hela Laponia städer har inget med honom att göra... Ännu värre finns ingen lag att myndigheter förfölter konstnärerr att beslagta deras konstmateriell.
¤ Gör andra EU myndigheter samma finess att tillfredsställa ENAR?
¤ Skrämmande!
¤ Dan PARK har nu ett konstgjort(!!!) ärende: anklagad för olaga hets mot folkgrupp.
¤ Då borde samtliga anställda av Expo avrättas för olaga hets/hot/skadegörelse/förförljelse mot alla svenskar i decennier!
¤ Lagen för judar mot icke judar!
¤ Men Negro biatr aär ickke juadr!
¤ Jallow Momodou har asylgrunden som formaterades av judiska sekter, blir deras part i praktiken...
¤ Redan såld! Jävla oförskämda slavar dessa systemanknyna bordellslavar...
¤ Instämmer helt!
Domkumentären pågår.. Hör på konstnären som berättar vidare! Dan Park menar att det inte är han som satt upp affischerna på högskolan. Han berättar att han glömde några A3-ark med affischen på i kopieringsrummet där han gjorde kopiorna. Någon måste sedan ha hittat dessa och satt upp dem på Momodous arbetsplats.

Dan Park menar att Afrosvenskarnas Riksförbund borde ha lite självdistans och respektera konsten. Han sätter också fingret på betydligt allvarligare brottslighet som Afrosvenskarnas Riksförbund borde oroa sig över.

- Ja vad kan man säga annat än att Afrosvenskarnas Riksförbund saknar humor men det är ju deras grej att leta efter så kallad rasism i grafiska och konstnärliga framställningar för att sedan känna sig kränkta och anmäla. Men vafan det är ju sånt som håller en igång, samtidigt tycker man ju att de borde bry sig mer om deras fränder som inte bara nöjer sig med bilder för att kränka, Elin Krantz i Göteborg är ju bara ett exempel, säger Dan Park till Realisten.se.

Judestyrda manipulatörernas andra maskineriet CMR-Centrum mot rasism, en paraplyorganisation där afrosvenskarna ingår och som är mest kända för sin kamp mot Nogger Black, har anmält affischen(igen om igen så att skapa en storm i et glass vatten). De säger att de inspekterade konsten...
¤ Är den konstinspektörer?
¤ De hävdar så inför sina egna medier att de har svårt att se det roliga i affischen och ser de ingen humor så är det inte roligt. Vad som är roligt bestämmer de och inte Dan Park.
¤ Det är ju väldigt roligt nu!
- Om han (Dan PARK) vill skämta kanske det finns andra sätt att skämta, han kan inte bestämma vilken humor man ska ha, säger socialdemokraten Mariam Osman Sherifay, ordförande för CMR till Kvällsposten.
Men hon låtsas glömmt att Dan APRK är en annan person och de slaviklädad stundeter i festen är helt andra personer. Den fseten är inte Dan PARK's aktinsfest inte heller födelsedagskalas. Men de vill tysta ned konstnärer. Vilka ritningar de studenterna gör eller gjorde tills idag angår inte anställda av CMR. Måltavlan är Dan PARK.
¤ Hets mot folk via konst?! Det är löjligt att alla afrikaner kan inte summeras som ett folk.. Det finns olika folken i Afrika... För övrigt finns massor av andra nationaliteter i CMR som inte ens veta var ligger den kvinnliga Osman's land i djungeln därnere.
¤ Vem som lyssnar på vem !Hundarna hävdar att människorna går koppelfria enligt detta absurda lagen... Man kan ju festa genom att missbruka både svenska godtorgna och denan gummiparagrafen...
¤ Men Anna ARDIN's missbrukade begagnde kondiomer var säkrare än HetsMotFolkLagen!
¤ Instämmer (eftersom de kondomer tillhör mig, inyte till stackaren ASSANGE)...
¤ Filmen pågår.... Inte ens här stannar denna absurda berättelse. Centrum mot rasism har kontaktat sina systerorganisationer för att svartmåla (svårt att undvika ordet i denna berättelse) Sverige. Några som reagerat är The European Network Against Racism (ENAR) som nu riktat en skrivelse till EU-ministern(!) judiska terroristen Birgitta Ohlsson.

ENAR berättar först att de består av över 700 frivilligorganisationer i och utanför EU och berättar för ministern om studentfesten, slavauktionen och Dan Parks affischer.

- ENAR fördömer utan förbehåll sådana åtgärder och betonar att ett sådant beteende är helt oacceptabelt i ett land som Sverige med en lång tradition mänskliga rättigheter. Sådan spridning av rå rasism och hets mot folkgrupp måste behandlas med det allvar den förtjänar. Om inga åtgärder vidtas av de svenska myndigheterna sänder det signaler att sådant hat och fördomar är accepterat såväl socialt som i lagens mening.

Därför kräver ENAR att regeringen ska ta på sig jägarhatten, pipan och förstoringsglaset och gå ut på jakt.

- ENAR uppmanar den svenska regeringen att se till att åtgärder vidtas för att identifiera och jaga förövarna av dessa fruktansvärda hathandlingar och att ytterligare initiativ genomförs i skolor och andra inrättningar för att garantera säkerheten för dessa medborgare som är föremål för sådan upprörande skildringar.

Brevet avslutas med ett resonemang om att studentspexet och Dan Parks gatukonst bör bemötas med ett offentligt avståndstagande mot våld riktat mot personer med afrikansk härkomst. Något våld har naturligtvis inte förekommit. Dessutom bör regeringen arbeta för att alla människor med afrikansk härkomst till fullo får åtnjuta sina ekonomiska, kulturella, medborgerliga, sociala och politiska rättigheter, inte minst med anledning av att FN utsett 2011 till afrikaättlingarnas år, the Year for people of African Descent.

De sista orden är garanterat inte skrivna kring denna händelse. Det är tidstypiskt att en maskerad för glada studenter väcker så stor uppmärksamhet och publicitet för att den upprör en minoritetsgrupp och Sveriges samlade journalistkår. Samtidigt pågår en annan form av maskerad varje dag där utländska ligor utger sig för att vara försäljare eller komma från hemtjänsten för att kunna stjäla från intet ont anande godtrogna svenska pensionärer.

Om Dan Park åtalas för hets mot folkgrupp riskerar han fängelse i upp till två år.

¤ Titta på den sionistiska centrala ENAR ligans egna sidor; MOMODOU fick diplom; därihörnet affischera de själva sina egna slavar...
¤ Då blir det ingen hets?!
¤ Nej! Liksom Gringo Ivan DAAZA gänget om de skyltar BaltteFörmedlingen sina falska Arbetsförmedlingen får årets största bidra av Sven Otto CLITTORIS ministern. Men en rakbtatsfirm som publicerade affischer om vassare blatte i svarta frg krävt kompensation...
Kommentarer:
¤ Humor och satir bör förbjudas helt tills ENAr utfärdar tillstånd til Sverige!
¤ Då kan de inte få skadestånd...Deras syfte att mjölka ut folken hur som helst...
¤ Om man istället hade målat ut sig till en svart våldtäktsman och en vit kvinna som våldtäktsoffer, vilket helt uppenbart är den vita kvinnan som är offret i det sammanhanget så skulle ändå Afro-föreningen gapa om ”rasism” och att man framställer svarta som våldtäktsmän. Men på samma sätt som man på Hallands framställde man vita som omänskliga slavdrivare så var det inte en enda vit som tog illa upp av den anledningen.
¤ Det är ReligionaNova! Inom PK-religion så har man nämligen på förhand bestämt sig för vem som är offer och vem som är gärningsman – sedan är det enkelt att bara vinkla allt enligt denna religiösa dogm!
¤ Det ska bli spännande att se om Dan Park straffas för hets mot folkgrupp. Undrar om någon i det så kallade kulturetablissemanget tar honom i försvar.
¤ Nejdå! Om en imbecill liksom Vilks skulle kasta smuts mot muslimer skulle detta försvaras av dominerande makter som låtsas konst.
¤ För snart 200 år sedan fanns det en liten grupp människor som köpte slavar i västra Afrika, slavar som andra folk i Afrika hade tagit tillfånga. Det här visste inte en enkel bonde i Västergötland om på den tiden, men hans ättlingar idag ska skämmas varje dag.
¤ Slavhandeln började med judiska feodala makthavande kannibalernas handeln mellan kontinenter.
¤ Feodalismen ändrade kostym blev NWO. Araberna, vars förfäder tog slavar i östafrika, dom behöver inte skämmas.
¤ Svenskar är ju en utsatt grupp i samhället…
¤ Finnes det en enda lag om svenskar?!
¤ Vet ej! Jag frågade en gång om det skulle vara HetsMotSvenskar lagen....Det blev inte komisk heller...
¤ Hmm.. du har ju skrämmande rätt, Momodou får mig för övrigt att börja tänka på Idi AMIN&Jabar AMIN och andra kannibaler som ätit upp barnens öga..
¤ Jabar AMIN klanen är kurdisk terrorister inte afrikanska..
¤ Det spelar ingen roll vilken sort kannibal är kannibaler...
¤ Jag undrar något annat! Vad betyder Förintelsen då man tystas ned genom gummilagar medan svenskheten förintas inför hela EU schakalernas ögon!
¤ Inte bara judeproducerade gummilagar! Jaghar läst att det finns AIDS-sjuka barn man kan adoptera, kanske ska kolla med en adoptionsfirma!? Jag är visserligen inte homosexuell men jag kanske får adoptera ändå? Jag håller på och brevväxlar med en thailändska, det kanske underlättar processen..? Det också bidrar til att skada svenska samhället vad NWO syftar.
¤ Propaganda-aktören Jallow verkar göra ett etniskt baserat urval där han väljer bort vissa ”afrikaner” (alltså kurder, koreaner och svenskar enligt gängse logik) och fokuserar endast på de afrikaner som har svart hudfärg. Bedömningskriteriena för Jallow är alltså hudfärg – en rasistisk bedömning. Jallow är därmed lite paradoxalt både rasist och nationalist.
¤ Men våra stora medier beseras på sådan dubbelstandard: en provokatör afrikan bildar centrum får offentligt bidrag att sprida sin konst(!). Då blir det inte rasism att afro-rasister opererar i alal institutionerna genom alla medel. Meeeen men, om en end svensk soms kulla våga ifrågasätta deras inkomstkällor och smutsiga affärer blir det rasism.
¤ Att försvara svenska kulturarvet är rasism enligt de anställda av falska afrikanernas provokatörer.
¤ Det är kanske lite för mycket att begära att Jallow ska engagera sig för kurder eller koreaner. Afrika är ändå hans hemkontinent och man måste ibland begränsa sig, men andra afrikaner såsom boerna i Sydafrika eller de vita farmarna i Zimbabwe borde väl ligga i hans intresse att försvara?
¤ Jag tror inte Jallow officiellt skulle göra skillnad på människors färg..
¤ Han säger atthan är anställd, vad som formateras i ENAR+CMR uttrycker han. Självavslöjade tomskalle är den negerslaven...
¤ I grunden är etablissemanget arg på Dan Park pga Zyklon B-gas burken som hittades vis Malmö-judencenter.
¤ ENAR hävdar att den burken borde finnas i AusWitz men hittades bara i deras bluffhistorier... Efter nästan 80 år skrev BONNIERS att äntligen Zyklon B-gas burken hitatdes. Det var sant att HITLER mördade 6 miljarder judar i en sådan konservburk.. Burken funnets inte i flera år som alla uthyrda historiker sökte efter...
¤ Skojar ni?!
¤ Helt seriöst eftersom jag som kallades som vara sakkunnig. Jag också sprang till händelsecentrum liksom Expo gruppen upptäckte att det var konservburk av Dan PARK eftersom hitatdes likanden burkar i hans soptipp t.o.m. luktade han oljefisk. Antagligen ätit upp andra Zyklon burkar för att mörkla bevismaterial...
¤ Han dog inte medan 6 miljarder judar dog...
¤ Nejdå! Han drack en öl efter sin aktivitet, möjligen demoliserade burkens negativa effekter...
¤ Sambandet med Zigenare tiggare (ursäkta) med Negroider menade?
¤ Ibland behövs inget samband! Om de dominerande judiska medier säger du är skyldig på något bör straffas först... Brotten hittas senare på något sätt... Därför förföljs Dan PARK
¤ Hela svenska intellektuella förföljs, inte minst Dan PARK!
¤ Instämmer! De importerade kriminella skrattar åt oss svenskar att flera offren av detta förtryckta folket dagligen våldtas och dödas liksom Elin KRANTZ, Bea, Nancy etc etc.
¤ Om en Negro skulle mördas så brutalt som Elin mördades, får se hur många demonastrationer skulle ararngeras inom hela EU områdena...
¤ Vänta lite; ”vi kommer alla från Afrika”, så den provokatören i DN, då är väl Jallow Momodou's förfäder lika mycket Fredrik Reinfeldt's förfäder? Han också kommer från BelgianKongolean diamant-rånare klanen...
¤ Något skamligt att Sverige inte har något verktyg att försvara sina konstnärer mot importerade kannibaler!
¤ Tvärtom pågår stalkning mot alla oliktänkande! Vem som inte prostituerar under NWO(JewWorldOrdningen) riskerar att samaka den processen...
¤ Vilken process! Dan PARK straffades redan...
¤ Alla hederliga intellektuella står i deras agende... Sverige skulle vara verkligen demokratiskt satt skulle våga öppna arkivet av Expo+CMR+ENAR! Det finns hemliga material hos de förföljelsemaskinerna som skulle jämföras den bomben som sänkte Estonia färjan 1994.
¤ Orwellian Farm 1984
¤ ?! ?! ?!
¤
Oberoende Intellektuella förföljs av beroende uthyrda polit-hrooror av sionistiska imperialismen

Förföljda konstnären blev ett demaskerande skammfall av ENAR

Kommentarer:
Stoppa förintelsen på svenska kulturarvet!

Set Free Ban PARK!

Stoppa imperialistiska reklam-invaSionen!


jagar konstnärer en regim istället för gärningsmannen innebär att denne skurkregimen döljer något genom att tillfredsttälla någon annan makt sånt...

Allians innebär inte bara finanskrafternas enade utdelningsfest hos de översittande XXX, kommande steg blir det att tysta ned konstnärer för att hjärnan har inget värde i aktiemarknader...och det sker...brottsplatsen heter: SweCIA

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

In memory of Mihail MIHAILOVICwho never met Anna LINDH, but hunted by the masspropaganda robotics of Jewish sects - In memory of Mihail MIHAILOVIC who never met Anna LINDH, but hunted by manipulator agents of NWO Imperialism

In memory of Mihail MIHAILOVIC who never met Anna LINDH, but hunted by the Enemies of Yugoslavian Socialism


In memory of Mihail MIHAILOVICwho never met Anna LINDH, but hunted by the masspropaganda robotics of Jewish sects - In memory of Mihail MIHAILOVIC who never met Anna LINDH, but hunted by manipulator agents of NWO Imperialism

In memory of Mihail MIHAILOVIC who never met Anna LINDH, but hunted by the Enemies of Yugoslavian Socialism

Allians är bortsprungen Neger af militära maffian U$rael

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

-.. , .~-
{(*`.,´*)
.....,~*

Follow Ups:

Post Followup

Your name:

Your E-mail:

Subject:

Body of message:

Homepage URL (optional):

Homepage name:

Image URL (optional):

Follow Ups | Post Followup | ÇáÓÈæÑÉ ÇáÊÑÈæíÉ ..ÇáÑÌÇÁ ÇáÇäÊÞÇá Åáì ÇáãæÞÚ ÇáÌÏíÏ http://www.almualem.net/saboora/index.php